Kuni Nerukawa

Description:
Bio:

Kuni Nerukawa

Legend of the Five Rings: Shadow Mountain squirreldarts